Oferta

Księgowość

Księga Handlowa/Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowy
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • przygotowanie deklaracji podatku dochodowego

Ewidencja podatku od towarów i usług:

  • ewidencjonowanie faktur w rejestrach nabyć i dostaw VAT
  • przygotowywanie deklaracji podatku od towarów i usług
  • przygotowanie deklaracji podatku akcyzowego

Ryczałt ewidencjonowany.
Karta podatkowa.
Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy (m.in. kwartalne informacje do banków).
Roczne zeznania podatkowe.
Pomoc przy rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej.

Płace i Kadry

Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Przygotowanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT4-R) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek.
Prowadzenie rozliczeń z PFRON.
Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek.
Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom.
Sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych.
Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Księgowość płacowa
Kalkulacja wynagrodzeń
Prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych